O programie

Program Orthosimple umożliwia przeprowadzenie analizy cefalometrycznej na podstawie zdjęcia rentgenowskiego czaszki.

Program posiada zdefiniowane następujące analizy:

  • Steinera
  • Bjorka

Umożliwia zaznaczenie na zdjęciu  pozycje punktów kostnych i skórnych. Na podstawie położenia punktów wyliczane są odpowiednie pomiary ( szczegóły są opisane w podręczniku użytkownika).

Wyniki mogą być:

  • wydrukowane,
  • zapisane na dysku komputera,
  • wyeksportowane do formatu CSV (odczytywany przez arkusze kalkulacyjne np. MS Excel)
  • oraz skopiowane do schowka w formie tekstowej..

Do zdjęcia mogą być dołączone dane pacjenta oraz informacja o lekarzu prowadzącym.


 

Program funkcjonuje na komputerach klasy PC po kontrolą systemów:

  • MS Windows (Windows XP, Windows 7, Windows 8)
  • Linux (Ubuntu, Debian).